İZMİR
ve civarındaki işlerin bazıları:
T.C. Ziraat Bankası
Bayındır
Şube ve Loj. binası
ayrıntılar»
İş Bankası
Karabağlar
Şube binası
ayrıntılar»